สินค้า & บริการ

พิมพ์หน้านี้

บริการ

โช้คอัพ

สิ่งที่ควรรู้เมื่อเปลี่ยนโช้คอัพใหม่


    1.การติดตั้งโช้ดอัพดูเหมือนเป็นเรื่องง่ายๆแต่จริงๆแล้วมีรายละเอียดค่อนข้างมาก ดังนั้นควรได้รับการติดตั้งจากช่างผู้ชำนาญ

    2.หลีกเลี่ยงการขับขี่สภาพถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อเพราะการขับรถตกหลุมแรง หรือขับด้วยความเร็วขึ้นลูกระนาดทำให้อายุการใช้งานสั้นลง

  3. การเปลี่ยนโช้คอัพใหม่ควรจะคำนึงถึงการเกาะถนนดีเยี่ยมเพื่อความปลอดภัย แต่ความนุ่มนวลอาจจะตอบสนองความต้องการได้ไม่ดีมาก ตรงกันข้ามหากต้องการความนุ่มนวลสูงทำให้การยึดเกาะถนนอาจลดน้อยลง

ย้อนกลับไปสินค้า & บริการ