สินค้า & บริการ

พิมพ์หน้านี้

บริการ

น้ำมันเครื่อง

ข้อแนะนำในการดูแลน้ำมันเครื่อง


1. โดยปกติระดับน้ำมันเครื่องในอ่างน้ำมันเครื่อง ควรอยู่ระหว่างตัวอักษร F (สูงสุด) กับ L (ต่ำสุด) หมกมีระดับต่ำกว่า L ให้เติมน้ำมันเครื่องประเภทและรุ่นเดียวกันกับที่ใช้ในปัจจุบันลงไป แล้วจึงใช้ก้านวัดระดับน้ำมันเครื่องตรวจสอบอีกครั้ง แต่ถ้าหากระดังน้ำมันเครื่องต่ำลงกว่าปกติ เป็นไปได้ว่าอาจมีการั่วซึมเกิดขึ้น ดังนั้นท่านจึงควรนำรถเข้าตรวจเช็คที่ศูนย์บริการ

2. เปลี่ยนถ่านน้ำมันเครื่องและไส้กรองตามระยะ เวลาที่กำหนด เช่น เปลี่ยนทุกครั้งที่รถวิ่งครบ 5,000 กิโลเมตร หรือใช้งานครบ 3 เดือน และหากตรวจพบใส้กรองน้ำมันเครื่องสกปรก ก็ควรนำออกมาล้างหรือเปลี่ยนใหม่ในคราวเดียวกัน เพื่อให้น้ำมันเครื่องทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ

3. เช็คระดับน้ำมันเครื่องอย่างน้อยอาทิตย์ละ ครั้งและก่อนเดินทางไกล เพื่อป้องกันไม่ให้สตาร์ทเครื่องทิ้งไว้ 5 นาที แล้วดังเครื่อง 3 นาที จึงทำการตรวจเช็คจะให้ผลที่เที่ยงตรงที่สุด

ย้อนกลับไปสินค้า & บริการ