แหล่งความรู้

พิมพ์หน้านี้

แก้มยาง ส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของยาง

วันที่โพส 28.05.2012

ยางรถยนต์ มีส่วนของโครงยางเพื่อรักษารูปทรงของยาง และเสริมความแข็งแรงในการรับน้ำหนักรถและน้ำหนักบรรทุก มีหน้ายางที่สัมผัสผิวถนน มีขอบยางเพื่อประกอบเข้ากับขอบกระทะล้อ และมีส่วนอื่นๆ ประกอบกันเป็นยางรถยนต์ ทุกส่วนล้วนทำหน้าที่และมีความสำคัญไม่แพ้กัน และส่วนหนึ่งของยางรถยนต์ที่จะกล่าวถึงในตอนนี้ก็คือ แก้มยาง

แก้มยางเป็นส่วนของยางที่มีความบางมากกว่าส่วนอื่นๆ เพื่อประโยชน์ในการดูดซับการสั่นสะเทือนจากพื้นถนนขณะขับขี่ จึงควรดูแลรักษาและใช้งานด้วยความระมัดระวัง เพื่อช่วยยืดอายุการใช้งานของยาง

ความเสียหายที่เกิดกับแก้มยาง มักเกิดจาก การนำแก้มยางไปเบียดกับขอบถนน จากการเข้าจอดเลียบทางเท้า หรือที่ที่มีขอบทางสูง หรือการจอดรถโดยเบียดแก้มยางทิ้งไว้ซึ่งจะทำให้แก้มยางบวมหรือรั่วได้ และไม่สามารถซ่อมแซมให้ใกล้เคียงปกติเหมือนการรั่ว หรือถูกตำที่หน้ายาง ดังนั้นเมื่อเข้าใกล้ขอบทาง ควรขับรถด้วยความระมัดระวัง ใช้ความเร็วต่ำ และจอดรถไม่ให้เบียดขอบทาง เพื่อให้ยางมีอายุการใช้งานยาวนาน

ย้อนกลับ