สินค้า & บริการ

พิมพ์หน้านี้

สินค้า

ล้อแม็ก

การใช้กระทะล้ออลูมิเนียมอัลลอยที่ถูกต้อง


     1.  ควรเลือกชนิดและขนาดของกระทะล้อ  ให้เหมาะสมกับมาตรฐานและการใช้งานของ
          ยานพาหนะ
     2.  ไม่ควรบรรทุกน้ำหนักเกินความสามารถสูงสุด  ในการรับน้ำหนักของกระทะล้อตามที่กำหนด
     3.  เพื่อการใช้งานอย่างปลอดภัย  ไม่ควรขับขี่ยานพาหนะเกินกว่าขีดจำกัดความเร็วสูงสุดของ
          ยางตามที่กำหนด
     4.  เพื่อให้กระทะล้อมีอายุการใช้งานได้ยาวนาน  หมั่นตรวจสอบดูแลกระทะล้อเป็นประจำ 
          รวมไปถึงการตรวจสอบค่า ความดันลมยางที่เหมาะสมอยู่เสมอ
     5.  เลือกกระทะล้อที่ผ่านการรับรองมาตรฐานจากสถาบันหรือสมาคมทดสอบยานยนต์
          เช่น JWL,JWL-T และ VIA เป็นต้น
     6.  ควรเลือกขนาดความกว้างของยางที่เหมาะสมกับกระทะล้อวงนั้นๆ
     7.  ควรเลือกค่าออฟเซทของกระทะล้อให้เหมาะสมกับยานพาหนะคันนั้นๆ
     8.  ใช้กระทะล้อที่ชนิดและขนาดเดียวกันในทุกตำแหน่งเพลาล้อ  การใช้กระทะล้อต่างประเภท
          ในเพลาเดียวกัน หรือต่างเพลากันจะส่งผลเสียต่อสมรรถนะในการขับขี่อย่างรุนแรง 
          รวมไปถึงการทรงตัวและการเบรค เนื่องจากคุณสมบัติที่แตกต่างกัน

ย้อนกลับไปสินค้า & บริการ